menu dblex
3kår
4svit
5följe
grupp
7ledning
8personal
9anställda
10högkvarter
11medarbetare
medhjälpare
uppvaktning
12underlydande