menu dblex
2ax
3ben
bom
gro
gry
4fial
klav
makt
mast
påle
stam
stav
topp
torn
växa
5slana
spets
styre
stång
tinne
välde
6frodas
skjuta
spiror
7begynna
knoppas
pinakel
scepter
stängel
8regering
rundhult
9kyrkspira
rundvirke
tornspets
tornspira
10herravälde
11härskarmakt
härskarstav