menu dblex
4glop
5filur
odåga
6flöjel
7gynnare
rackare
skojare
slarver
spoling
8ostyring
skämtare
10vildbasare
vildhjärna
11pojkspoling
spelevinker