menu dblex
3ren
4skär
5enkel
orörd
sober
stram
ärbar
6dygdig
sedlig
sträng
tuktig
vårdad
7sedesam
8asketisk
flärdfri
osinnlig
oskyldig
änglaren
9anständig
avhållsam
platonisk
10jungfrulig
obefläckad