menu dblex
4fack
gren
5domän
force
gebit
sport
6område
styrka
7bransch
egenhet
särdrag
9paradgren
10specialare
13egendomlighet
patentmedicin
15karakteristikon