menu dblex
4elak
5hätsk
lömsk
skarp
6bitter
ettrig
farlig
gaddig
spydig
toxisk
7deletär
dödande
hatfull
skadlig
spetsig
sårande
venenös
8satirisk
virulent
9elakartad
förgiftad
insinuant
skrikande
10fördärvlig
försmädlig
ondskefull
sarkastisk
11gallsprängd