menu dblex
3aga
ris
rör
sly
4knut
käpp
pisk
slya
stav
stör
5kvist
piska
skott
smisk
smörj
spröt
stryk
vidja
6gissel
metspö
prygel
språte
7rotting
spörapp
telning
8gissling
ridpiska
9spöstraff
trollstav
11spöslitning
12hudflängning
hudstrykning
kåkstrykning