menu dblex
3art
ras
typ
4form
rang
slag
stam
5enhet
fason
genre
klass
märke
väsen
6släkte
7kaliber
kvalité
species
variant
8fabrikat
kategori
kvalitet
9sortiment
12beskaffenhet