menu dblex
8snobbism
9vräkighet
10snobbighet
12klasshögfärd
13snobbaktighet
14statustänkande
16prestigetänkande