menu dblex
snobberi
substantiv
vräkighet
intellektuell högfärd
klasshögfärd
prestigetänkande
snobbighet
snobbism
statustänkande

Alla synonymer går att klicka på.