menu dblex
5smäda
6fläcka
kränka
skymfa
skända
svärta
7baktala
begabba
besudla
förtala
8bakdanta
bespotta
nedsätta
9nedsvärta
12skandalisera