menu dblex
4slut
5final
6syntes
8resultat
9deduktion
följdsats
reflexion
syllogism
10konklusion
konsekvens
11slutledning