menu dblex
4klar
viss
5given
säker
öppen
6avdömd
svuren
tydlig
7absolut
bestämd
faktisk
klubbad
oneklig
positiv
slutlig
stadgad
uttalad
8avklarad
avkunnad
beslutad
komplett
markerad
notorisk
ostridig
påtaglig
uppenbar
uppgjord
9deciderad
dedicerad
definitiv
förklarad
obetingad
otvetydig
utpräglad
10fastslagen
fullkomlig
kategorisk
oblidkelig
oförneklig
slutgiltig
uttrycklig
11fullständig
obestridlig
prononcerad
12otvivelaktig