menu dblex
2mo
3hed
4fala
fält
plan
vidd
5platå
pusta
stäpp
6pampas
prärie
savann
tundra
7lågland
slåtter
8gräsmark
lågslätt
9flackland
grässlätt
slättland