menu dblex
5hacka
skopa
spade
6skoffa
skovel
skrapa
8rensjärn
10sopskyffel
11skyffeljärn