menu dblex
skyffel
substantiv
skovel
skoffa
skopa
spade
rensjärn
sopskyffel
I uttryck
skära av med skyffel

Alla synonymer går att klicka på.