menu dblex
6infoga
skriva
7upptaga
8inskriva
10registrera
tillskriva
11introducera
13immatrikulera
protokollföra