menu dblex
4gäll
hård
5bjärt
gräll
skarp
6giftig
ilsken
prålig
7pinande
skrikig
8glödande
skrytsam
skärande
9stickande
10gnisslande
12disharmonisk
13iögonfallande
14genomträngande