menu dblex
3hög
seg
4bred
djup
fast
grov
hård
kärv
rask
satt
stor
styv
svår
tung
yvig
5diger
omild
redig
reell
rejäl
senig
solid
stark
säker
tjock
viril
yppig
6bördig
duktig
ettrig
frodig
fyllig
hejans
häftig
knuten
manlig
massiv
mastig
mustig
myndig
mäktig
riklig
robust
saftig
stadig
sträng
tydlig
väldig
7bastant
bestämd
fetlagd
hejande
hållbar
hårdför
kännbar
livfull
läkande
närande
oerhörd
präktig
rivande
stabbig
stöddig
verksam
vigorös
våldsam
8atletisk
avsevärd
betydlig
drastisk
dynamisk
effektiv
emfatisk
energisk
handfast
hållfast
intensiv
kolossal
kärnfull
magstark
malmfull
markerad
maskulin
muskulös
märgfull
mördande
spänstig
storväxt
9allvarlig
betydande
herkulisk
höggradig
korpulent
kraftfull
ljungande
ordentlig
storvulen
stärkande
svårsmält
tvingande
utpräglad
vildvuxen
viljefast
vulkanisk
välmående
väsentlig
10näringsrik
supervalid
11accentuerad
blomstrande
muskelstark
målmedveten
rekorderlig
schvungfull
undersätsig
övertygande
12sjusjungande
substantiell
uttrycksfull
välutvecklad
13eftertrycklig
verkningsfull
14hälsobringande
överväldigande