menu dblex
4bajs
knöl
kräk
lort
tarv
5dynga
guano
skräp
smuts
träck
6förtal
smörja
strunt
7drummel
8avföring
dumheter
hundlort
skvaller
10struntprat
11exkrementer
15tarmuttömningar