menu dblex
2
3huv
kli
mat
ram
4bete
föda
gräs
halm
karm
5drank
havre
hylle
slida
6fodral
furage
ranson
7styvnad
8blomkalk
bussning
dörrlist
ensilage
fodertyg
hackelse
undertyg
överdrag
9beklädnad
boasering
foderblad
grönfoder
inklädnad
utfodring
10förhydning
infattning
kraftfoder
11brädfodring
fönsterlist
12kreatursföda
träbeklädnad