menu dblex
5danad
vuxen
6duglig
lämpad
skicka
7kapabel
lämplig
skickas
tjänlig
8passande
skicklig
9kompetent
10disponerad
12förutbestämd
kvalificerad