menu dblex
3ben
5skiss
ställ
6benrad
schema
stomme
utkast
8konturer
9benrangel
benstomme
bensystem
grunddrag
ställning
10benbyggnad
12grundritning
konstruktion