menu dblex
4klar
5given
7bestämd
evident
medfödd
solklar
8naturlig
otvungen
uppenbar
9nödvändig
obetingad
självklar
självsagd
10axiomatisk
11ofrånkomlig
oförgriplig
oundgänglig
ovillkorlig
självfallet
12otvivelaktig
självskriven
15självförklarlig
självförståelig