menu dblex
3fel
4lust
mani
smak
5brist
minus
pjosk
tycke
6blotta
defekt
löshet
ohälsa
vanart
vekhet
7böjelse
flathet
fäbless
halvhet
klenhet
klenmod
matthet
sjukdom
skavank
vanmakt
8dragning
intresse
oförmåga
slapphet
velighet
9blödighet
förkärlek
hängsjuka
mattighet
skuggsida
skötesynd
sårbarhet
10akilleshäl
avmattning
benägenhet
11bräcklighet
kraftlöshet
krasslighet
orkeslöshet
skröplighet
12insufficiens
släpphänthet
13angreppspunkt
eftergivenhet
klockarkärlek
14ofullkomlighet
16kraftnedsättning
osjälvständighet