menu dblex
5dille
6idioti
psykos
7hysteri
vanvett
8fånighet
paranoia
tokighet
vansinne
9besatthet
debilitet
galenskap
tokenskap
10fnoskighet
11förryckthet
svagsinthet
12sinnesslöhet
själssjukdom
13mentalsjukdom