menu dblex
3hus
man
män
4gäst
hjon
stam
5besök
hamit
6boende
folket
gäster
kunder
massan
nation
publik
pöbeln
släkte
7allmoge
husfolk
manskap
samfund
tjänare
trupper
8arbetare
biträden
folkslag
folkstam
invånare
landsmän
menighet
människa
personal
personer
samhälle
soldater
9arbetarna
bemanning
därboende
främmande
gårdsfolk
inbyggare
människor
10befolkning
besättning
innevånare
medborgare
menigheten
undersåtar
11allmänheten
arbetskraft
människorna
tjänstefolk
tjänstehjon
12gräsrötterna
nationalitet
underhavande
underlydande
underordnade
undersåtarna
13proletariatet
tillströmning