menu dblex
6förlåt
7tystnad
9hemlighet
11förtegenhet
12förtrolighet
mörkläggning
tystlåtenhet
13hemligstämpel
tystnadsplikt
14hemlighållande
16hemligstämplande
17hemlighetsfullhet