menu dblex
3öka
4töja
växa
5utöka
vidga
6bredda
föröka
svälla
tillta
7utbilda
utbreda
utbygga
8brotscha
dilatera
emendera
eskalera
förstora
uppbygga
utspänna
utvidgas
9expandera
upparbeta
upptrappa
utsträcka
10amplifiera
11komplettera
12fullständiga