menu dblex
3båt
hoj
4bark
koff
kogg
yawl
5brigg
ketch
skepp
6fartyg
galeas
galeja
7fregatt
korvett
loggert
seglare
skonare
skonert
8segelbåt
9barkskepp
brigantin
drakskepp
råseglare
10kofferdist
linjeskepp
11fullriggare