menu dblex
5olika
7konträr
litigös
motsatt
oböjlig
tvistig
8artskild
disparat
fientlig
grälsjuk
motvalls
omstridd
stridbar
stridiga
styvsint
9oförenlig
omtvistad
påstridig
10genstörtig
motsägande
oförsonlig
11halsstarrig
motspänstig
väsensskild
12motstridande
omdebatterad
stridslysten
14kontrasterande
kontroversiell