menu dblex
4lugn
vett
5lämpa
måtta
sinne
6allvar
7samling
8fattning
rådighet
stoicism
9besinning
hovsamhet
kontenans
nykterhet
vettighet
10medvetande
moderation
11behärskning
måttfullhet
13lidelsefrihet
14återhållsamhet
16självbehärskning
18förnimmelseförmåga