menu dblex
7förtäta
8förkorta
10komprimera
kondensera
11koncentrera