menu dblex
4fall
5chock
6krasch
7debacle
kollaps
konkurs
tragedi
8bankrutt
9katastrof
nervchock
undergång
10sammanfall
upplösning
11likvidation
nervkollaps
skeppsbrott
12hopstörtande
nedbrutenhet
14genomklappning