menu dblex
3don
tyg
4grej
slav
5medel
ombud
organ
saker
6bulvan
grejor
hejduk
maskin
medium
7apparat
betjänt
grunkor
verktyg
8attiralj
hjälpare
materiel
tillsats
9apparatur
marionett
rekvisita
tillbehör
tillhygge
10anläggning
hjälpmedel
instrument
mellanhand
utensilier
utrustning
11hantlangare
inventarier
inventarium
språngbräda
13uttrycksmedel