menu dblex
2by
3ort
4folk
rike
skrå
stad
stat
5grupp
riket
svärm
6koloni
kommun
köping
socken
staten
tätort
7akademi
bisvärm
förstad
municip
samfund
8menighet
nationen
societet
sällskap
9samhället
10bebyggelse
samhällets
11medborgarna
12samfällighet
13statsväsendet
15etablissemanget
16stationssamhälle
17samfundsordningen