menu dblex
4mörk
nere
5platt
trist
6dyster
ledsen
tryckt
8betryckt
9förtryckt
nedslagen
nertryckt
12tillbakasatt