menu dblex
3sök
4jakt
7letande
planlös
8aspirant
famlande
kandidat
9forskning
klappjakt
postulant
skallgång
vetenskap
10supplikant