menu dblex
3ton
4iver
kläm
makt
märg
nerv
verv
vikt
5emfas
kraft
patos
snärt
tyngd
6accent
allvar
aplomb
besked
energi
pondus
relief
skärpa
styrka
7avtryck
frenesi
plagiat
tonvikt
8betoning
9stränghet
tjuvtryck
10bestämdhet
intensitet
pirattryck
tyngdpunkt
12piratupplaga
reproduktion