menu dblex
4egen
udda
7säregen
8underlig
9egenartad
färgstark
originell
synnerlig
10annorlunda
11individuell
14karakteristisk