menu dblex
4vred
5knapp
6klinka
7handtag
låsvred
10avtryckare