menu dblex
5klave
växel
7baksida
motsida
8avigsida
frånsida
10skuldebrev
skuldsedel
12förskrivning
15låneförbindelse
16skuldförbindelse