menu dblex
revers
substantiv
skuldsedel
skuldförbindelse
skuldebrev
växel
förskrivning
låneförbindelse
frånsida
avigsida
baksida
klave

Alla synonymer går att klicka på.