menu dblex
6myndig
9venerabel
ärevördig
11imponerande
respektabel
12auktoritativ
16vördnadsbjudande