menu dblex
3teg
äga
4fält
jord
land
tomt
ägor
5areal
backe
domän
grund
terra
torva
6botten
bricka
jetong
jorden
marker
område
7jordart
jordmån
jordtyp
jordyta
markyta
terräng
8spelmark
9topografi
10jordskorpa
landområde
spelbricka