menu dblex
3haj
5agent
ombud
6bulvan
7kontakt
mäklare
redskap
9mellanled
uppköpare
10förmedlare
förmedling
kontaktman
mellanlänk
11hantlangare
12kommissionär
representant
15förbindelselänk
18förbindelseofficer