menu dblex
4salt
vits
5espri
humor
satir
skämt
6bonmot
infall
7epigram
8rolighet
snabbhet
9fyndighet
livlighet
lustighet
rörlighet
spydighet
10kvickheter
13slagfärdighet
spiritualitet