menu dblex
4ansa
gana
gäla
luka
rena
repa
röja
5hacka
noppa
putsa
skala
sovra
sålla
tukta
tulla
tömma
6borsta
gallra
kratta
laxera
luttra
muddra
plocka
rissla
sanera
skovla
skrapa
skräda
skölja
snoppa
sprita
triera
tvätta
vittja
7plundra
purgera
rengöra
skyffla
sortera
utrensa
8avlägsna
9expurgera
raffinera
10exstirpera