menu dblex
3fet
rik
4bred
yvig
5tjock
trind
ymnig
yppig
6fyllig
lummig
mastig
mullig
mustig
riklig
saftig
7kraftig
pösande
välfödd
välnärd
8övergödd
9korpulent
svällande
välmående
10sprudlande
11blomstrande
12luxurierande
överflödande
13översvallande