menu dblex
6brytas
skymta
9återverka
10reflektera
återstudsa
11återspeglas